Jeden plan cenowy dla wszystkich: bazowo 35 zł brutto miesięcznie.

Dla nowych użytkowników do końca bieżącego miesiąca dostęp gratis!

Brak obowiązku przedłużenia dostępu na kolejny miesiąc.

Możliwa dowolna liczba pracowników.

Opłata miesięczna za dodatkową usługę - daty ważności 5 zł.

Opłata miesięczna za dodatkową usługę - zdjęcia 5 zł.